Halaman

Larangan mendekati syubhat


Dari Nu'man Bin Bayir rhadiallahu anhu :

Katanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

" Yang halal sudah nyata, yang haram sudah nyata dan antara keduanya ada beberapa perkara yang diragukan. Barangsiapa meninggalkan apa-apa yang diragukan tentang dosanya, biasanya orang itu meninggalkan pula apa yang sudah nyata berdosa. Dan siapa yang berani melakukan apa yang masih diragukan tentang dosanya, dikhuatirkan ia jatuh kepada perkara nyata dosanya.

Segala macam maksiat adalah larangan Allah. Barangsiapa yang bermain-main disekitar larangan Allah, dihuatirkan dia jatuh kedalamnya" 

( bukhari 1006 )

Perkara syubhat adalah perkara yang diragukan tentang kehalalannya. Justeru itu disyariatkan menjauhi perkara syubhat kerana dikhuatirkan akan menjerumus kepada perkara haram. Seperti dijelaskan oleh hadis diatas supaya menjauhi perkara yang diragukan tentang halal haramnya sebagai langkah berhati-hati dari terjebur kepada yang haram. 

Baca Hadis lain...