Halaman

Kewajipan melaksanakan rukun Islam

Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiallahu anhum, katanya:

" Seorang lali-laki penduduk Nejd datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan rambut kusut. Kami mendengar suaranya, tetapi tidak jelas bagi kami apa yang dikatakannya. Akhirnya dia mendekat kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kiranya dia menanyakan perihal Islam. Jawab Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.,

" Solat lima kali sehari semalam."
Tanya orang itu " Adakah kewajipan kami selain itu,?"
Jawab Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam " Tidak ! kecuali kalau engkau mahu mengerjakan solat sunat."
Kata baginda selajutnya " Puasa di bulan Ramadhan"
Tanya orang itu " Adakah kewajipan kami selain itu? "
Jawab Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam " Tidak! kecuali kalau engkau mahu berpuasa sunat"
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melanjutkan pula " Zakat "
Tanya orang itu " Adakah kewajipan kami selain itu?"
Jawab nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam " Tidak kecuali jika engkau mahu bersedekah sunat"

Kata Thalhah, " Kemudian orang itu berlalu sambil berkata:
" Demi Allah ! Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak akan aku tambah dan tidak akan aku kurangi"

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam " Beruntunglah dia jika apa yang diucapkan itu benar-benar ditepatinya"

( Muslim No 4 )

Baca Hadis Lain :