Halaman

Kewajiban memeluk Islam

Dari Abu Said Al-Khudri r.a, katanya Rasulullah saw bersabda :

"Apabila seseorang masuk Islam, kemudian Islamnya menjadi baik, niscaya Allah menghapuskan segala kejahatannya. Sesudah itu setiap kebaikannya dibalas supuluh sampai tujuh ratus kali. Sedangkan kejahatan dibalas setimpal dengan kejahatan itu kecuali pula kalau Allah mengampunknya"
( Sahih Bukhari 35 )


Dari Ibnu Umar r.a, katanya Rasulullah saw bersabda :

" Aku diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka mengakui bahawa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah, dan supaya mereka menegakkan solat dan membayar zakat.

Apabila yang demikian telah mereka lakukan maka darah dan harta mereka mendapat perlindungan dariku kecuali kerana alasan-alasan ( hukum ) Islam, sedangkan perhitungan mereka terserah kepada Allah "
( Sahih Bukhari 20 )

Sila baca hadis lain...