Halaman

Beramalah menurut sunnah

Dari Abu Hurairah r.a, katanya Nabi saw bersabda:

" Sesungguhnya agama itu ringan. Barangsiapa yang memberat-berat, maka dia akan dikalahkan oleh agama. Oleh kerana itu kerjakanlah menurut yang sepatutnya ( sunnah ) atau mendekati sepatutnya, dan gembiralah ( akan beroleh pahala ), serta beribadatlah pada waktu pagi, petang dan sebahagian malam ( menurut sunnah )"
( Sahih Bukhari 33 )Dari Aisyah r.a, katanya:


" Pada suatu ketika, nabi pulang ke rumah Aisyah, didapati dekat Aisyah duduk seorang wanita.

Lalu nabi Bertanya " Siapakah wanita itu?"

Jawab Aisyah " Inilah si Fulanah yang terkenal banyak melakukan solat"

Sabda Nabi saw, "Jangan begitu! Kerjakanlah sekuasamu. Demi Allah! dia tidak bosan memberikan pahala, sehingga kamu sendiri yang malas berbuat amal. Amal yang lebih disukai di sisi Allah ialah amal yang dilakukan secara tetap dan teratur ( Istiqamah )"
(Sahih Bukhari 36 )

Kata Jarir bin Abdullah r.a" Saya berjanji dengan Rasulullah saw akan menegakkan solat, membayar zakat dan berlaku jujur terhadap semua orang Muslim"
( Bukahri 47 )

Baca Hadis Lain...