Halaman

Antara Halal dan Haram

Nu'man bin Basyir r.a bercerita, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

"Perkara yang halal telah jelas dan yang haram jelas pula. Antara keduanya ada beberapa perkara yang diragukan, yang tidak diketahui ( hukumnya ) oleh kebanyakkan orang (perkara syubhat ). Barang siapa yang menjauhi perkara -perkara yang diragukan itu, bererti dia memelihara agama dan kesopanannya.


Barangsiapa yang mengerjakan perkara yang diragukan, sama dengan gembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang, dikhuatirkan dia jatuh ke dalamnya.

Ketahuilah semua raja mempunyai larangan. Ketahuilah pula larangan Allah adalah segala yang diharamkannya.

Ketahuilah didalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik maka baik pula tubuh itu semuanya. Dan apabila daging itu rosak, maka binasa pulalah tubuh itu selutruhnya. Ketahuilah daging itu ialah hati.
(Sahih bukhari 43 )

Baca Hadis lain...