Halaman

Jagalah lisan

Jagalah lisan atau perkataan kita. Dizaman ini yang kita sedia ketahui dipenuhi dengan fitnah. Ramai orang memperkatakan tentang orang lain semata-mata untuk menimbulkan kebencian orang kepada orang lain dan semata mata untuk memperlihatkan dirinya lebih baik dari orang lain hanya kerana ingin berkuasa. Kadang-kala terlepas perkataan atau ghibah ( umpatan ) atau juga fitnah hingga menjadikan umat muslimin berpecah belah, suami menceraikan isterinya, anak berpisah dengan bapa dan sebagainya. Seharusnya perkataan atau lisan diguna untuk mempersatukan umat didalam tali agama demi merperkasa umah. 

Di dalam Musnad Imam Ahmad, dari Anas bin Mâlik , dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:


"Iman seorang hamba tidak akan istiqomah, sehingga hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah, sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, ia tidak akan masuk surga".
HR Ahmad, no. 12636, dihasankan oleh Syaikh Salim al-Hilali dalam Bahjatun-Nazhirin, 3/13.

Sungguh lisan memain peranan dalam memperlihatkan apa yang tersirat didalam hati. Apa yang diluahkan oleh lisan adalah gambaran isi hati. Justeru jika orang itu lisannya tidak bersih dari dosa dan kemungkaran begitulah juga hatinya.

Didalam hadis lain menyebut tentang anggota badan menyerahkan kebergantungan kepada lisan. Jika lisannya menyimpang dari apa yang telah diperintahkan maka seluruh anggota badan akan terlibat sama melakukannya.

Tersebut dalam hadits Tirmidzi (no. 2407) dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan: "Takwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang (dari jalan petunjuk), kami juga menyimpang".

 HR Tirmidzi, no. 2407, dihasankan oleh Syaikh Salim al-Hilali dalam Bahjatun-Nazhirin, 3/17, no. 1521. Lihat pula Jami'ul 'Ulûm wal-Hikam, 1/511-512.

Baca Hadis lain...