Halaman

Bacaan Zikir dan Malaikat Bersama Dengan Ahli Zikir

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di jalan-jalan mencari Ahli zikir. Jika mereka telah mendapatkan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah , mereka duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir.

Mereka saling mengajak: ‘Kemarilah kepada hajat kamu’.

Maka para malaikat mengelilingi orang-orang yang berzikir dengan sayap mereka sehingga langit dunia.

Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, sedangkan Dia lebih mengetahui daripada mereka,

Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaKu?’

Para malaikat menjawab,’Mereka mensucikanMu (mengucapkan tasbih: Subhanallah), mereka membesarkanMu (mengucapkan takbir: Allah Akbar), mereka memujiMu (mengucapkan Alhamdulillah), mereka mengagungkanMu’ .

Allah bertanya,Apakah mereka melihatKu?”

Mereka menjawab,’Tidak, demi Alah, mereka tidak melihatMu.

Allah berkata,Bagaimana seandainya mereka melihatKu?

Mereka menjawab,Seandainya mereka melihatMu, tentulah ibadah mereka menjadi lebih kuat kepadaMu, lebih mengagungkan kepadaMu, lebih mensucikan kepadaMu.

Allah berkata,Lalu, apakah yang mereka minta kepadaKu?

Mereka menjawab, Mereka minta surga kepadaMu.
Allah bertanya,Apakah mereka melihatnya?’

Mereka menjawab,Tidak, demi Alah, Wahai Rabb, mereka tidak melihatnya.

Allah berkata,Bagaimana seandainya mereka melihatnya?

Mereka menjawab,Seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih semangat dan lebih banyak meminta serta lebih besar keinginan.”
Allah berkata:“Lalu, dari apakah mereka minta perlindungan kepadaKu?”

Mereka menjawab,”Mereka minta perlindungan dari neraka kepadaMu.”

Allah bertanya,”Apakah mereka melihatnya?”

Mereka menjawab,”Tidak, demi Allah, wahai Rabb. Mereka tidak melihatnya.”

Allah berkata,”Bagaimana seandainya mereka melihatnya?”

Mereka menjawab,”Seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih menjauhi dan lebih besar rasa takut (terhadap neraka).”

Allah berkata,”Aku mempersaksikan kamu, bahwa Aku telah mengampuni mereka.”

Seorang malaikat diantara para malaikat berkata,”Di antara mereka ada Si Fulan. Dia tidak termasuk mereka (yakni tidak ikut berzikir). Sesungguhnya dia datang hanyalah karena satu keperluan.”
Allah berkata,”Mereka adalah orang-orang yang duduk. Teman duduk mereka tidak akan celaka (dengan sebab mereka).”


Masjid Omar Saifudin Brunei Darulsalam