Halaman

Allah azza wajjalla Merahmati Orang Berzikir

Dari Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata: 

Mu’awiyah keluar menemui satu halaqah (kelompok orang yang duduk berkeliling) di dalam masjid, lalu dia bertanya,

”Apa yang menyebabkan engkau duduk?” 

Mereka menjawab,
”Kami duduk berzikir kepada Allah.” 

Dia bertanya lagi,”Demi, Allah. Tidak ada yang menyebabkan engkau duduk, kecuali hanya itu?” 

Mereka menjawab,”Demi, Allah. Tidak ada yang menyebabkan kami duduk, kecuali hanya itu?” 

Dia berkata,”Sesungguhnya aku tidaklah meminta engkau bersumpah kerana sangkaan (yakni cuba berbohong) kepadamu. Tidaklah ada seorangpun yang memiliki kedudukan seperti aku dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lebih sedikit haditsnya dariku. Dan sesungguhnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar menemui satu halaqah dari para sahabat beliau. 

Kemudian beliau bertanya,’Apa yang menyebabkan engkau duduk?’.” 

Mereka menjawab,”Kami duduk berzikir kepada Allah.”

Beliau bertanya lagi,”Demi, Allah. Tidak ada yang menyebabkan engkau duduk, kecuali hanya itu?” 

Mereka menjawab,”Demi, Allah. Tidak ada yang menyebabkan kami duduk, kecuali hanya itu?” 

Beliau bersabda,”Sesungguhnya, aku tidaklah meminta engkau bersumpah kerana sangkaan (yakni cuba  berbohong) kepadamu. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku, lalu memberitahukan kepadaku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakanmu kepada para malaikat.” [HR Muslim, no. 2701].

Sila Baca :

Gua Hira