Halaman

Anugerah Allah kepada Umat Nabi Muhammad

Hadis lainnya, riwayat Muslim dalam kitab shahih an Nasa'i dalam kitab sunan dari Ibnu Abbas, ia berkata,' 

 Ketika Rasulullah sedang bersama Malikkat Jibril, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata 

'" itu adalah dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka sebelumnya.”

Ibnu Abbas melanjutkan”' Dari pintu itu turun malaikat dan menemui Nabi seraya berkata: 

"Sampaikan berita gembira kepada umatmu mengenai dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu, dan belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi pun sebelum dirimu, iaitu Fathihul kitab dan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya melainkan akan diberikan pahala kepadamu”.

Lafaz hadis ini berasal dari an-Nasa’i dan lafaz yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim. 

Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, dari nabi beliau bersabda: “ Baranagsiapa yang mengerjakan solat tanpa membaca ummul Quran, maka solatnya tidak sempurna….tidak sempurna.”