Halaman

Tiket untuk ke syurga

Tiket untuk ke syurga adalah dengan melaksanakan rukun Islam yang lima :

Dari Anas bin Malik r.a, katanya:
"Kami dilarang Rasulullah saw bertanya sesuatu kepadanya. Kerana itu kami mengharapkan kedatangan orang dusun yang cerdas yang hendak bertanya kepada beliau, sehingga kami dapat mendengarkannya. 

Lantas pada suatu ketika datang seorang lelaki penduduk dusun, dia bertanya :
"Ya Muhammad! Telah datang kepada kami utusan anda. Dia mengatakan kepada kami bahawa anda utusan Allah"

Jawab Nabi saw" Ya! Benar"

Tanya orang itu" Siapa yang menjadikan langit?"

Jawab Nabi saw" Allah!"

Dia bertanya pula," Siapa yang menjadikan bumi?"

Jawab Nabi saw," Allah!"

Tanyanya lagi" Siapa yang menancapkan gunung-gunung ini dan menjadikan segala isinya?

Jawab Nabi saw " Allah!"

Orang itu berujar" Demi yang menjadikan langit dan bumi dan yang menancapkan gunung-gunung ini, sungguhkan Allah yang mengutus anda?"

Jawab Nabi saw" Ya! Benar"

Kata orang itu pula" Utusan anda mengatakan , kami wajib solat lima kali sehari semalam"

Jawab Nabi saw" Ya !Benar"

Kata orang itu" Demi yang telah mengutus anda, sungguhkan Allah yang telah memerintahkan kepada anda?

Jawab Nabi saw" Ya! benar"

Kata orang itu pula" Utusan anda mengatakan, bahawa kami wajib membayar zakat harta kami"

Jawab Nabi saw" Ya! Benar"

Kata orang itu" Demi yang telah mengutus anda, sungguhkah Allah yang memerintahkan kepada Anda?"

Jawab Nabi saw" Ya !Benar"

Kata orang itu" Utusan anda mengatakan bahwa kami wajib puasa sebulan ramadhan setiap tahun"

Jawab Nabi saw "Ya!Benar"

Kata orang itu lagi" Demi yang mengutus anda, sungguhkah Allah yang memerintahkan kepada Anda"

Jawab Nabi saw " Ya!Benar"

Kata orang itu" Utusan anda juga mengatakan bahwa kami wajib haji ke baitullah jika kami mampu melaksanakannya"

Jawab Nabi saw" ya !benar"

Kata Anas" Sesudah itu orang itu berlalu sambil berkata: 

"Demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi semuanya"

Maka Nabi Bersabda" Jika apa yang dikatakannya itu benar-benar ditepati, niscaya dia masuk syurga"
(Sahih Muslim 5 )

Baca Hadis lain...