Halaman

Beriman dengan Risalah Nabi

Dari Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah saw bersabda :
" Setiap Nabi yang diutus Allah dibekali dengan bukti-bukti, sebagai mukjizat bagi mereka agar manusia beriman kepada mereka. Sedangkan aku dibekali dengan wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku ( Al-Quran ). Kerana itu aku penuh harap bahawa umatkulah nanti yang terbanyak di hari kiamat"
( Sahih Muslim 124 )

Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah saw, bersabda
"Demi Allah yang jiwa Muhammad berada ditangannya, setiap orang yang telah mendengar Risalahku, baik dia yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tanpa beriman dengan Risalahku itu maka dia pasti masuk neraka"
( Sahih Muslim 125 )

Dari Sya'bi r.a, dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari bapaknya, katanya Rasulullah saw bersabda:
"Ada tiga golongan dimana mereka diberi pahala berganda:

1. Ahli kitab yang beriman dengan nabinya kemudian dia bertemu dengan Nabi Muhammad saw, lalu dia beriman dengannya, mengikutinya dan membenarkannya, maka orang itu mendapat pahala dua kali.
2. Hamba sahaya yang melaksanakan kewajipan terhadap Allah swt dan terhadap majikannya, hamba sahaya itu mendapat pahala dua kali
3. Lelaki yang memiliki hamba sahaya wanita, lalu diberinya makan, dididik sebaik-baiknya, dimerdekakan lalu dikahwini, maka orang itu mendapat pahala dua kali"
( Sahih Muslim 126 )

Dari Abu Musa r.a, katanya nabi saw bersabda:
"Perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang Allah mengutus aku untuk menyampaikannya, seperti hujan lebat yang jatuh ke bumi. Bumi itu ada yang subur, menyerap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula yang keras, tidak menghisap air sehingga bergenang. Maka Allah memberi manfaat dengan dia kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum dan untuk bercucuk tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke bahagian lain iaitu diatas tanah yang tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan rumput.
 
Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama, yang mahu memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, dipelajarinya dan diajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya"
( Sahih Bukhari 63 )

Baca Hadis Lain...