Halaman

Tanda-tanda Riya

Riya adalah apabila amalan yang dilakukan tidak disertakan niat kerana Allah azza wa jalla. Sungguh setiap amalan itu ada balasan yang berupa ganjaran pahala sebagai bekalan di akhirat kelak. Walaubagaimanapun jika seseorang itu melakukan bukan kerana Allah maka dia berdosa dengan amalan itu. 

Akibat dari riya adalah amalan itu akan dinampakkan oleh Allah azza wa jalla baik dihadapan orang maka orang itu akan dikenali sebagai orang yang kuat beramal Sebagaimana Sabda    sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:


 "Barang siapa (yang beramal) ingin didengar maka Allah akan memperdengarkannya dan barang siapa (beramal) ingin dilihat maka Allah pun akan memperlihatkannya. "

[HR. Bukhari & Muslim]

Namun diakhirat amalan yang dilakukan itu tidak mendatangkan apa-apa manfaat yang boleh menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka.

Baca Hadis Lain...