Halaman

Niat menuntut ilmu


Jangan belajar ilmu agama semata-mata bertujuan untuk mencari pengaruh pada manusia dan agar dihormati oleh masyarakat, agar menjadi popular dan
 menjadi pusat perhatian seluruh manusia, untuk menampakkan kepada masyarakat kelebihan ilmunya melampaui para ulama’, maka orang seperti ini bahagiannya adalah neraka. Nabi shallalahu alaihi wa sallam bersabda :
 

"Barangsiapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang yang bodoh atau menandingi para ulama’ atau untuk mencari perhatian manusia, maka Allah akan memasukkannya kedalam api neraka".

HR. Tirmidzi no. 2654 dari Ka’ab bin Malik serta dishahihkan oleh syeikh Muhammad As-Subhi Hasan Hallaq 

Baca Hadis lain...