Halaman

Mencari kemanisan beribadah

Dari Rabi’ah bin Ka’ab Al Aslami Radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan: 

"Aku menginap di rumah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku membantu membawakan air wudhu dan keperluan beliau, lalu beliau berkata,:


”Mintalah sesuatu kepadaku!”

" Saya menjawab,”Saya minta agar boleh bersamamu di surga!” 

Beliau bersabda,”Atau yang lain (dari) itu?” 

Aku menjawab,”Itu saja,”

Maka beliau bersabda,”Bantulah aku (untuk mengalahkan) nafsu (diri)mu dengan banyak bersujud.” 
[HR Imam Muslim]


Apabila nafsu dapat dikuasai dengan banyak amalan soleh dari ilmu yang benar maka akan dapat dirasakan kemanisan beribadah.

Baca hadis Lain...