Catatan

Jangkamasa waktu antara azan dan iqamat

Keutamaan Zikir kepada Allah

Rahmat Allah atas orang Beriman