Halaman

Rahmat Allah atas orang BerimanIman Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu anhu. Katanya Rasulullah shallalahu alai wassalam bersabda:

Allah azza wajjala berfirman :

" Wahai anak adam! Jika kamu mengingatku dalam dirimu, niscaya aku akan mengingat dirimu dalam diriku. Jika kau mengingatku ditengah ramai ( manusia ), niscaya aku akan mengingatmu di tengah kumpulan malaikat. Atau  dia menuturkan, di tengah kumpulan yang lebih baik darinya dan jika kau mendekat kepadaku satu hasta nescaya aku akan mendekat kepadamu satu depa. Jika kau mendekat kepadaku sedepa maka aku akan mendekat kepadamu sejengkal. Dan jika kau mendatangiku dengan berjalan nescaya aku akan mendatangimu dengan berlari"

Hadis sahih riwayat Bukhari. Dipetik dari kitab tafsir ibnu katsir.