Halaman

Al Quran Dan Sunnah Sebagai pedoman


Ketika wafatnya Rasulullah Shallalahu Alaihi Wassalam, tidak ada yang diwariskan untuk umatnya melainkan apa yang ditinggalkannya dari wahyu yang diperintahkan untuk baginda menyampaikannya iaitu Alquran dan Sunnah. Umat ini tidak akan tersesat selagi mereka tidak membelakangkan petunjuk wahyu. Apabila sunnah ditinggalkan dan Alquran hanya sebatas dibaca sahaja, bidaah dan maksiat berleluasa maka umat ini sudah mula mundur ke alam jahiliyah. Nabi telah bersabda dalam hadis berikut:Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

 “Sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kalian apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya; Kitâbullah dan Sunnahku”. [HR Hâkim].