Halaman

Agama Adalah Nasihat

Dari Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-D├óri Radhiyallahu anhu , dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda: “Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat”. Mereka (para sahabat) bertanya,"Untuk siapa, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,"Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Imam kaum Muslimin atau Mukminin, dan bagi kaum Muslimin pada umumnya.”
Riwayat Muslim no 55Huraian Hadis
1. Nasihat untuk Allah
Al-Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi rahimahullah (wafat 294 H) berkata: Nasihat hukumnya ada dua. Yang pertama wajib, dan yang kedua sunnah. Adapun nasihat yang wajib untuk Allah. Yaitu perhatian yang sangat dari pemberi nasihat untuk mengikuti apa-apa yang Allah cintai, dengan melaksanakan kewajiban, dan dengan menjauhi apa-apa yang Allah haramkan. Sedangkan nasihat yang sunnah, adalah dengan mendahulukan perbuatan yang dicintai Allah daripada perbuatan yang dicintai oleh dirinya sendiri. Yang demikian itu, bila dua hal dihadapkan pada diri seseorang, yang pertama untuk kepentingan dirinya sendiri dan yang lain untuk Rabbnya, maka dia memulai mengerjakan sesuatu untuk Rabb-nya terlebih dahulu dan menunda apa-apa yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri.

2. Nasihat untuk kitabnya
 Al-Imam Ibnu Nashr al-Marwazi rahimahullah berkata,"Sedangkan nasihat untuk Kitabullah, ialah dengan sangat mencintai dan mengagungkan kedudukannya, karena Al-Qur’an itu adalah Kalamullah, berkeinginan kuat untuk memahaminya, mempunyai perhatian yang besar dalam merenunginya, serius dan penuh konsentrasi membacanya untuk mendapatkan pemahaman maknanya sesuai dengan yang dikehendaki Allah untuk dipahami, dan setelah memahaminya ia mengamalkan isinya.

3. Untuk rasulnya.
Yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasul-Nya, ialah dengan meyakini beliau adalah seutama-utama makhluk dan kekasih-Nya. Allah mengutusnya kepada para hamba-Nya, agar beliau mengeluarkan mereka dari segala kegelapan kepada cahaya, menjelaskan kepada mereka apa-apa yang membuat mereka bahagia dan apa-apa yang membuat mereka sengsara, menerangkan kepada mereka jalan Allah yang lurus agar mereka lulus mendapatkan kenikmatan surga dan terhindar dari kepedihan api neraka, dan dengan mencintainya, memuliakannya, mengikutinya serta tidak ada kesempitan di dadanya terhadap apa-apa yang beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam putuskan. 
Sentiasa menuruti sunnah-sunnahnya ( hadis-hadis ) dalam beragama dan meninggalkan sesuatu yang baharu ( bidaah ) dalam beragama.

4. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin.
Nasihat kepada kaum pemimpin kaum muslimin adalah menghormati mereka, mentaati mereka dalam perkara makhruf dalam rangka mentaati Allah azza wa jalla, tidak mentaati dalam perkara maksiat, tidak membenci mereka, sentiasa menyokong keadilan dan kebaikan yang telah mereka lakukan, tidak menfitnah dan menuduh mereka, tidak menjalankan penentangan kepada mereka, sentiasa patuh dalam kepimpinan mereka demi menjaga kesatuan jemaah kaum muslimin dan membenci perpecahan, sentiasa menasihati mereka supaya berlaku lurus dan mendoakan mereka berubah kepada orang yang lebih dicintai Allah.

5. Nasihat untuk kaum muslimin
Nasihat kepada kaum muslimin  adalah menolong mereka dalam kebaikan, melarang mereka melakukan kemungkaran, sentiasa menuntun mereka ke jalan yang benar dan meninggalkan bidaah dan kemungkaran, sentiasa memenuhi hak-hak mereka dengan menjaga hak jiran kita, tidak mengumpat atau menfitnah mereka, sentiasa membela dan mengutamakan mereka dari orang kuffar dalam muamalah seharian seperti perniagaan dan sebagainya demi memperoleh syurga Allah.

Galakan melakukan nasihat.
Harus bagi seorang mukmin untuk sentiasa beramal soleh dan memberi nasihat kepada setiap orang Muslim kerana ia adalah sunnah yang telah ditinggalkan.

Dari Jabir Radhiallahu anhu katanya:" Aku berjanji kepada Rasulullah shallalahu alaihi wa sallam, akan setia dan patuh dan memberi nasihat kepada setiap orang Muslim. Lalu beliau bersabda kepadaku:" Lakukanlah sekuasamu!""
Sahih Muslim no 45

Dalam Hadis lain....
Dari Jabir Radhiallahu anhu katanya:" Aku berjanji setia kepada Rasulullah, akan menegakkan solat, membayar zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim"
Sahih Muslim 46