Halaman

Awasi diri sendiri


Nabi shallalahu alaihi wa sallam bersabda :
",Niscaya aku akan melihat beberapa kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan kebaikan laksana gunung-gunung Tihamah  yang putih, kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikannya debu yang beterbangan".

Ada  yang bertanya: "Wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat mereka kepada kami, agar kami tidak menjadi bagian dari mereka sementara kami tidak tahu," Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Ketahuilah, mereka adalah saudara kalian, satu bangsa, dan bangun malam sebagaimana kalian. Tapi jika mereka menyendiri dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya" 

 (HR Ibnu Majah no. 4245, dishahîhkan Syaikh al-Albâni. Lihat as-Silsilah ash-Shahîhah, no. 505. )

Hadis ini menjelaskan tentang segolongan umat yang berbuat kebaikan ketika berada dihadapan ramai orang tetapi bila menyendiri atau berada bukan di kalangan orang yang dia kenali, dia berbuat maksiat dan hilang rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Justeru itu wajibb mengawasi diri sendiri dari larangan Allah baik dihadapan atau dibelakang orang.

Baca hadis lain....