Halaman

Bagaimana cara Wahyu Turun

Dari Aisyah, Ummul Mu'minin radiallahu anhuma, katanya Harits bin Hisyam pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

" Bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda? "Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab " Kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi loceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti lantas aku ma yang dikatakannya. 

Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki datang kepadaku dan aku mengerti apa yang dikatakannya"

Kata Aisyah Radhiallahu anhuma " Aku pernah  melihat nabi ketika wahuyu turun kepada beliau pada satu hari yang amat dingin. Kelihatan dahi nabi disimbah peluh"

Di hari yang amat dingin ( musim sejuk ) biasanya orang tidak akan berpeluh sedemikian tetapi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam  sampai berkeringat kerana sangat berat dirasakan semasa diturunkan wahyu.

Sila baca hadis lain...