Halaman

Ciri-ciri hamba yang bersyukur


Pengajaran dari hadis dibawah adalah ciri-ciri orang bersyukur adalah bertambahnya amal soleh dengan dihiasi amalan wajib maupun sunat dan sifat merendah diri dan kedermawanan.

Qutaibah Bin Bisyr Bin Mua'dz menceritakan kepada kami, mereka berkata Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Ziad bin Alaqah, dari Mughirah bi syu'bah, ia berkata:" Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengerjakan solat sampai kakinya bengkak. Lalu dikatakan kepada baginda," Mengapa engkau sampai memaksa begitu, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa mu yang terdahulu dan akan datang?" Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab :

" Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur"

( Sahih Ibnu Majah :1419,1420 )

Qutaibah berkata,  Didalam bab ini terdapat hadis dari Abu Hurairah dan Aisyah"

Abu Isa berkata, " Hadis Mughirah bin syu'bah adalah hadis hasan sahih"

Diriwayat oleh Ar- Tirmidzi : Jilid 1 : 192

lihat video :