Halaman

Suasana di Padang Mahsyar


Diriwayatkan oleh Bukhari ;

Melihat Allah di hari kiamat

Dari Abu Hurairah,  katanya"Ada beberapa orang bertanya:"Ya Rasulullah! Adakah kami melihat tuhan di hari kiamat?" Jawab Nabi "Adakah kamu ragu menampakkan matahari yang tidak ditutupi awan?" Jawab mereka " tidak Ya Rasulullah" Tanya nabi lagi. "Adakah kamu ragu menampak bulan purnama yang tidak ditutupi awan?" Mereka menjawab" Tidak Ya Rasulullah!" Kemudian Nabi saw bersabda" Sesungguhnya begitulah kamu melihat tuhan di hari kiamat"


Tuhan akan mengumpulkan manusia ( di hari kiamat ), lalu dia berfirman:" Siapa yang menyembah sesuatu hendaklah dia diikutinya!" lalu orang yang menyembah matahari, menyembah bulan dan menyembah berhala mengikuti sembahannya. Maka tinggalah umat ini ( yang menyembah Allah ) termasuk orang-orang munafik. Maka datanglah tuhan kepada mereka dalam rupa yangg bukan mereka ketahui, lalu dia berkata " Aku tuhan kamu" Mereka berkata:" Kami berlindung kepada Allah daripada engkau. Kami akan tetap disini sampai tuhan kami datang. Apabila dia datang nescaya kami akan mengenalnya" Lalu Allah swt datang kepada mereka dalam rupa yang mereka kenal seraya berkata: "Aku tuhan kamu " Mereka menjawab:" Engkau tuhan kami!" Mereka hendak mengikuti tuhan, lalu dibentangkan titian melintasi neraka ( titian sirat )

Titian Sirat

Rasulullah shallalahu alaihi wassalam bersabda "Akulah orang yang pertama melalui titian itu. Doa rasul-rasul ketika itu ialah:"Ya Allah, selamatkan, selamatkan!" Pada titian itu ada beberapa kaitan ( pengait ), serupa dengan duri kayu sa'dan. Sudahkah kamu melihat duri kayu sa'dan itu?"Mereka menjawab sudah Ya, Rasulullah!"
Kata Nabi saw" Sesunguhnya pengait itu serupa duri kayu sa'dan, tetapi ukuran besarnya hanya Allah yang mengetahui. Setiap orang yang disambarnya menurut amalan masing-masing. Ada yang binasa kerana amalnya( jatuh ke neraka ) dan ada yang terganggu, kemudian selamat. "

Dikeluarkan dari neraka

"Setelah Allah selesai mengadili hamba-hambanya dan hendak mengeluarkan dari neraka siapa yang hendak dikeluarkannya dari diantara orang yang pernah mengucapkan pengakuan bahawa tidak ada tuhan selain Allah, diperintahkan malaikat mengeluarkan mereka dari neraka dan dapat dikenal dari bekas sujud ( sembahyang ). Tuhan melarang api neraka dari membakar bekas sujud itu. Lalu mereka disiramkan kepada mereka air yang dinamakan 'air kehidupan'. Maka tumbuhlah badan mereka bagai bibit diatas sampah bekas banjir"

Tidak berputus asa berdoa seorang dimasukkan ke syurga 

"Tinggal lagi seorang yang mukanya menghadap ke neraka dan dia berdoa" Ya Tuhan! Sesungguhnya sangat menyakitkan aku bau neraka dan nyalanya membakar aku. Oleh itu, palingkanlah mukaku dari neraka!" Orang itu terus berdoa dan tuhan menjawab:" Boleh jadi, jika permintaanmu aku beri, engkau akan meminta lagi yang lain?" Jawab orang itu" Demi kekuasaanmu, aku tidak akan meminta lagi yang lain." Lalu dipalingkan tuhan mukanya dari neraka. Sesudah itu dia memohon lagi:" Ya tuhanku! Dekatkan aku kiranya ke pintu syurga!" Allah berfirman" Bukankah engkau telah mengatakan tidak akan meminta lagi hal yang lain! Engkau amat penipu!"

Orang itu sentiasa berdoa, lalu tuhan menjawab:" Boleh jadi jika aku perkenankan permintaan engkau itu, engkau akan meminta lagi yang lain?" Orang itu menjawab" Demi kekuasaanmu, aku tidak akan meminta lagi yang lain" Dikemukakan Allah swt perjanjian yang dikehendakinya, bahawa orang itu tidak akan meminta lagi yang lain. Lalu dia didekatkan di pintu syurga. Setelah dia melihat apa yang ada di dalam syurga dia diam barang seketika. Sesudah itu dia memohon lagi.

"Ya, Tuhanku! Masukkanlah aku kedalam syurga! " Tuhan berkata lagi" Bukankah engkau telah mengakui tidak akan meminta kepadaku tambahannya? Ah anak adam! Engkau amat penipu!" Lalu dia memohon: Ya Tuhanku! janganlah kiranya engkau jadikan aku makhluk yang amat malang!"

Orang itu sentiasa berdoa sehingga tuhan gembira. Setelah tuhan tuhan gembira diizinkan orang itu masik kedalam syurga, dikatakan kepadanya:"Kemukakanlah keinginanmu selain ini!lalu dikemukan segala keinginan sampai habis segala keinginannya. lalu tuhan berfirman: "semua itu untuk engkau dan ada lagi tambahannya sebanyak itu pula"