Halaman

Mengapa kita berpuasa di bulan Ramadhan


Mengapa kita berpuasa di Bulam Ramadhan. Bulan ramadhan penuh dengan keberkahan dan juga pengampunan dari Allh subhana wataala. Pintu neraka ditutup dan pintu-pintu syurga dibuka khas bagi mereka yang berpuasa. Puasa juga adalah latihan yang terbaik dalam usaha menguasai kembali nafsu. Sesungguhnya nafsu sentiasa mengajak kepada yang buruk. Oleh itu nafsu kita perlu ditundukkan kembali untuk menuruti kepada yang haq. Bulan ini juga syaitan-syaitan dirantai dan malaikat menyeru kepada manusia untuk beramal dan meninggalkan amalan yang buruk yang membawa kepada dosa. Bulan ini juga adalah bulan untuk merebut kekayaan akhirat dengan anugerah pahala yang digandakan. Ingatlah hidup kita di dunia ini adalah untuk kita sendiri di akhirat. Islam sebenarnya telah menetapkan matlamat bagi semua manusia didunia ini untuk kembali ke Jannah atau syurga. Itulah sebaik-baik tempat kembali seperti dijelaskan oleh banyak ayat-ayat Al-Quran.1. Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala bin Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Bakar Bin Ayyasy memberitahukan kepada kami dari Al A'Masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasullullah Shallalahu Alaihi Wassalam bersabda,

" Apabila tiba awal bulan ramadhan, maka syaitan-syaitan dan jin yang durhaka dibelengu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintu yang dibuka, pintu-pintu syurga dibuka dan tidak ada satu pun pintu yang ditutup, lalu (malaikat) penyeru menyerukan,

“Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, datanglah. Wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, berhentilah"

Allah juga ada mempunyai pembebas-bebas dari neraka. Hal ini terjadi pada tiap-tiap malam"

2. Hannad menceritakan kepada kami, Abdah dan Muharibi memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, " Nabi Shallalahu Alaihi Wassalam bersabda,

"Barangsiapa berpuasa pada bulan ramadhan dan menegakkan Ibadah dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosanya yang telah lampau. Barangsiapa menegakkan Ibadah pada malam Lailatul Qadar kerana iman dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosanya yang telah lampau"

(Hadis Riwayat Tirmidzi )Klik Video :