Halaman

Denda bersetubuh di bulan puasa


Bagaimana membayar kafarah kerana bersetubuh di bulan puasa?

Dari Aisyah , katanya : " seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw mengatakan bahawa dia telah terbakar.
Nabi Bertanya " kenapa Anda?"
Jawab orang itu" saya campuri ( setubuhi ) isteri saya di bulan ramadhan"
Kemudian dibawa orang kepada nabi saw sebuah miktal ( bakul berisi kurma )
Tanya Nabi saw " mana orang itu?"
Jawab orang itu " saya "
Sabda nabi Shallalahu Alaihi wassalam " Bersedekahlah dengan ini " 

( Sahih bukhari 959 )


Dari Abu Hurairah  , katanya " Ketika kami sedang duduk disamping rasulullah Shallalahu Alaihi wassalam, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu datang kepada beliau,
"Ya Rasulullah! celaka aku "
Jawab Nabi Shallalahu Alaihi wassalam " kenapa engkau?"
Jawab orang itu " aku bersetubuh dengan isteriku, padahal aku berpuasa"
Rasulullah Shallalahu Alaihi wassalam bertanya" Adakah engkau memiliki hamba sahaya yang engkau boleh memerdekakan?"
Jawabnya " tidak "
Sabda Nabi Shallalahu Alaihi wassalam " Sanggupkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut"
Jawab laki-laki itu " tidak "
Tanya Nabi Shallalahu Alaihi wassalam "Sanggupkah engkau memberi makan 60 orang miskin "
Jawabnya ' Tidak"
Nabi Shallalahu Alaihi wassalam diam, sementara itu dibawakan orang kepada Nabi sebakul kurma. Lalu beginda bertanya" Dimanakah orang tadi"
Jawab orang itu' Saya ya Rasulullah"
Sabda Nabi Shallalahu Alaihi wassalam " Ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengannya"
Kata orang itu " Apakah saya harus bersedekah kepada orang yang fakir seperti saya, ya Rasulullah.? Demi Allah, tidak ada keluarga yang berada diantara dua perbatasan yang berbatu-batu ( dari kota Madinah ) yang lebih fakir dari keluarga saya"
Mendengar itu Nabi Shallalahu Alaihi wassalam tertawa hingga nampak taring beliau. Kemudian baginda bersabda " Berilah makan untuk keluargamu"

( Sahih Bukhari 960 )