Halaman

Kewajipan untuk tetap dalam jemaah


Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaifah AlYamani berkenaan dengan fitnah yang bakal melanda kaum Muslimin. Setelah wafatnya Rasullullah Shallalahu Alaihi Wassalam, umat Islam ditadbir oleh para khalifah yang bermula dari Khulafa Arrasydin hingga ke Utmaniah di turki iaitu Khalifah yang terakhir. Hadis ini menyebut tentang umat ini akan ditimpa keburukan dan akan timbul pemerintah yang tidak berpegang kepada Sunnah. Kemudian akan timbul para pendakwah yang menyeru kepada kesesatan dengan membawa perkara=perkara baru dalam agama atau bidaah. Bidaah akan membawa kepada kesesatan dan menjeburkan manusia ke neraka Nauzubillah.Bidaah yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang berpakaian seperti para uztaz yang mencampurkan kebaikan dan kebatilan hanya untuk memesongkan pemahaman agama umat Islam hingga sesat dari agama.  Munculnya Khawarij, syiah, muktazilah dan kelompok lainnya yang menyesatkan umat dari jalan yang lurus. Ini sebenarnya adalah bentuk serangan musuh Islam yang merancang untuk memusnahkan Islam dari dalam terdiri dari kelompok yahudi, romawi dan parsi.  Dan Rasulullah shallalahu Alaihi Wassalam memerintahkan kita untuk tetap bersama Jemaah kaum muslimin yang berpegang dengan Sunnah dan dibawah kepimpinan muslim. Riwayat Hadis seperti berikut :

Dari Ibnu Hudzaifah ibnu Al-Yamani r.a, katanya" Biasanya orang banyak bertanya kepada Rasulullah saw tentang kebajikan. Tetapi aku bertanya kepada baginda tentang kejahatan; kerana aku takut kejahatan itu menimpaku. Lalu aku bertanya ,
" Ya Rasulullah ! Kami dahulu berada dalam kejahilan dan kejahatan. Kerana itu Allah menurunkan kebaikan ( agama ) ini kepada kami. Mungkinkah sesudah ini timbul lagi kejahatan?"
Jawab Rasulullah " Tentu"
Tanyaku " Sesudah itu mungkin pulakah datang lagi kebaikan?"
Jawab Rasulullah " Ya ! tapi sudah cacat"
" Apa cacatnya?" Tanyaku.
" Suatu kaum membuat peraturan di luar sunnahku dan memimpin tanpa hidayahku. Engkau mengerti tentang kebijaksanaan mereka dan tidak menyukainya"
"Sesudah kebaikan itu, timbul lagi kejahatan" Tanyaku.
"Ada. Iaitu orang-orang yang selalu memanggil di pintu neraka, lalu siapa yang memenuhi panggilannya ke dalam neraka itu " 
Aku tanya kembali" Ya Rasulullah! Tunjukkanlah kepada kami ciri-ciri mereka"
Jawab Nabi saw " Baik! iaitu orang yang kulitnya sama dengan kita dan mereka berbicara memakai lidah kita   ( hadis )"
Tanyaku " Bagaimana petunjuk anda seandainya aku menemui hal yang demikian"
Jawab nabi saw " Tetaplah kamu bersama dengan jemaah dan pemimpin mereka "
Tanyaku " Jika tidak ada jemaah dan pemimpin"
Jawab Baginda " Tinggalkanlah kumpulan-kumpulan itu semua, sekalipun engkau akan memakan akar-akar kayu, namun engkau tetaplah dengan pendirianmu itu"
(sahih Muslim. Hadis no 1814.)